gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

All News

 Page 2 of 6: << < > >>

Assistant Professor, discipline: "Ιστορία Διεθνών Σχέσεων"

We inform you that a new position has been entered in the Apella information system:

Title: Assistant Professor
Code: APP15942
Organization: National and Kapodistrian University of Athens
School: Law, Economics & Political Ssciences
Department/Institute: Port Management and Shipping
Discipline: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων

Submission Opening Date: 09/05/2020
Submission End Date: 09/07/2020

CfP: Uses of the Past by Enterprises in Central-Eastern Europe. The Second Workshop on Business History in Central and Eastern Europe

The Ukrainian Catholic University in cooperation with the European Business History Association invite scholars and Ph.D. students of any relevant discipline to submit paper proposals in a broad range of topics related to the uses of the past by firms in Central-Eastern Europe (CEE). In the context of this workshop, we wish to approach the past as a resource, which is used or can be used by business organizations for their purposes in the present and the future. We understand history as performative interpretation, a tool that helps actors make sense of the past and present and build towards the future. We focus on uses of the past in CEE; however, case studies on other regions are also welcome in case they deepen our understanding of “uses of the past” by CEE enterprises.

CfP for the Revue de la régulation: Dealing with Rent and Rentier Economies: New Challenges for Institutional Economics

Coordinators
Adrien Faudot 
Julien Vercueil

Presentation
Rent has been a major issue in economics for more than two centuries. Whether classical, Marxist, neoclassical, or the most recent institutionalist approaches, rent as a theoretical concept and empirical object has enjoyed remarkable attention. The contested and unpredictable nature of rent and its impact on economic indicators will continue to make it a popular topic for researchers.

Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, 38/1 (2020)

The latest issue of Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, 38/1 (2020) with a special issue "Economic History of Portugal" is now free to download for a limited time.

YSI-Economic History Graduate Webinars

We’re launching a virtual graduate seminar in Economic History. 60 minute online talks with discussion, free to everyone to sign up and participate.
It will be a good way for economic history graduate students to stay in touch and make everybody feel more energized and motivated. This would also be the occasion to get feedback on your ongoing quarantine work. It also aims to make up for all the cancelled conferences and seminars where we would have tested our research.

Video Lecture Series, Institute for Banking and Financial History, Frankfurt am Main

The Institute for Banking and Financial History Frankfurt am Main (IBF) is introducing its Video Lecture Series as a platform where economic historians and economists will offer insights into their current research. In cooperation with the Leibniz Institute for Financial Research SAFE it presents the SAFE-IBF Policy Webinar featuring Moritz Schularick, University of Bonn, with a lecture on "How We Pay for It: The Financial Costs of Great Crises". The webinar will be moderated by Jan Pieter Krahnen, Leibniz Institute for Financial Research SAFE and Goethe University Frankfurt am Main, and will take place on April 22nd, 3 - 3.45pm CEST.

CfP: "Sex Ratios and Missing Girls in History", Trondheim, 15-17.9.2020

This conference invites contributions addressing whether there were missing girls, and thus discriminatory practices unduly increasing female mortality in infancy and childhood, in historical Europe. In order to establish comparisons with other regions, papers studying non-European countries from a historical perspective are also welcome. This conference also encourages proposals that attempt to identify the type of families that were more likely to be involved in this kind of behaviour, as well as the factors that explain the potential variation in discriminatory practices. Similarly, this conference also welcomes contributions that explore the societal effects of these practices, thus contributing to the growing literature on the link between gender inequality and economic development. Lastly, although this event will primarily focus on sex ratios obtained from population censuses or vital statistics, it is also open to proposals using other sources (such as heights, household budgets, foundling hospitals, etc.) that may shed further light on these issues.

CfP: ”Gender in Economic History”, Special issue, Scandinavian Economic History Review

In this special issue, we invite new empirical and theoretical contributions in order to understand the status of gender perspectives within ongoing economic historical research in the Nordic region and elsewhere. What is the status of gender research and how is gender and intersectional theory used in the field – and with what results? Which new theoretical understandings have been introduced? Is research with a gender approach challenging or even changing the discipline of economic history? In addition, how do these perspectives contribute to the larger field of gender studies?

CfP: "Epidemics in History", Special issue, Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research

Following the recent sanitary events and the particular interest aroused in academia, mass media, and the general public, Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research invites submissions for a special issue on the topic Epidemics in History. The editors believe in the relevance of the study on the effects of pandemics in the past in order to show how societies dealt with similar situations and the lessons that we can obtain in the present and the future. The special issue aims to include papers with a wide chronological and geographical coverage and a multidisciplinary approach with a special emphasis on the economic effects of pandemics in the past. 

European Macro History Online Seminars, Graduate Institute, Geneva, 21.4-9.6.2020

The Graduate Institute and a consortium of sixteen other institutions is launching a Europe-wide virtual seminar in Macroeconomic History. At a time when general confinement had led to university closures and widespread cancellations of seminar series, workshops and conferences, this initiative aims to keep the flow of intellectual debate active.

The Historical Revue / La Revue Historique, vol. 16 (2019)

The Historical Review is an annual refereed journal of historical research in the human sciences published by the Section of Neohellenic Research, IHR / NHRF.
La Revue Historique est une revue annuelle de recherche historique en sciences humaines publiée par la Section de Recherches Néohelléniques, IRH / FNRS.

Αναστολή επόμενων σεμιναρίων ΕΕΟΙ

Δεδομένης της κρίσης της δημόσιας υγείας, η ΕΕΟΙ αναστέλλει τα επόμενα σεμινάριά της, που διεξάγονταν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το Δ.Σ. εξετάζει τις δυνατότητες διεξαγωγής κάποιων σεμιναρίων μέσω τηλεδιασκέψεων και σε περίπτωση που αυτό γίνει εφικτό θα ενημερώσει  τους φίλους και τα μέλη της.


 Page 2 of 6: << < > >>

NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies