gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

Seminars

Academic Year:

4ο Σεμινάριο: Φώτης Μπαρούτσος, "Η οικογένεια Σπάδα στις συμπληγάδες του Παλαιού καθεστώτος και της νεοτερικότητας (Κέρκυρα, 19ος αιώνας)"
31-01-2022
Speaker:
Μπαρούτσος Φώτης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Comment:
Νίκος Καραπιδάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και Κατερίνα Μπρέγιαννη (ΚΕΙΝΕ/Ακαδημία Αθηνών)

Περίληψη

Το ερευνητικό σχήµα που ακολουθούµε για τη µελέτη της οικογένειας Σπάδα στο διάστηµα 1830- 1895 δεν είναι η βιογραφία, αλλά εξαντλητική µελέτη όλων των δραστηριοτήτων του Αλέξανδρου Σπάδα και των µελών της άµεσης οικογένειάς του, µε στόχο να εντοπίσουµε συγκλίνουσες και αποκλίνουσες συµπεριφορές από τις "αναµενόµενες", όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην περιορισµένη ιστοριογραφική παραγωγή για τον κερκυραϊκό 19ο αιώνα. Εντοπίζουµε, επίσης, την έρευνά µας σε δύο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των δράσεων και των αδρανειών των µελών της οικογένειας: τη µέτρηση οικονοµικών στοιχείων που θα µας επέτρεπαν να συνεισφέρουµε στην αποτύπωση του βιοτικού επιπέδου της περιόδου· τον προσδιορισµό της ουσίας και των διαστάσεων του Αγροτικού ζητήµατος της Κέρκυρας που ταλάνισε τον Αλέξανδρο Σπάδα, όπως και τους περισσότερους Κερκυραίους.

Για να αποδώσει η έρευνα ήταν αναγκαία µια νέα ανάγνωση του κερκυραϊκού 19ου αιώνα, η οποία βασίστηκε σε δύο άξονες: την επαναδιαπραγµάτευση της Βρετανικής Προστασίας ως προς τις γεωπολιτικές επιδιώξεις του Ηνωµένου Βασιλείου και τις επιλογές των επιµέρους αρµοστών· τo περιεχόµενο της µετάβασης από τη βενετική περίοδο στη νεοτερική, δηλαδή την αλλαγή ταχύτητας και ιεραρχήσεων στο κοινωνικό και οικονοµικό πεδίο.

Ημερομηνία: Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 (ώρα 16.00-18.00)

Προκειμένου να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο διαδικτυακά, χρειάζεται να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BGSqYcmtRCyN8l8-cEnR-A
Μετά το πέρας της εγγραφής σας, θα σάς αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης, με οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε.

 

https://history.ionio.gr/gr/department/teachers/584-baroutsos/3ο Σεμινάριο: Σίμος Μποζίκης, "Δημόσια οικονομία και κράτος το Εικοσιένα: διαπιστώσεις και συμπληρωματικές ερευνητικές κατευθύνσεις"
13-12-2021
Speaker:
Μποζίκης Σίμος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Comment:
Δημήτρης Δημητρόπουλος (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας αναλύεται η σχέση της εθνικής Διοίκησης και των επιμέρους φορέων ισχύος με τις κυριότερες πηγές υλικών πόρων στις οποίες βασίστηκε η Ελληνική Επανάσταση. Μέσα από μια συγκριτική θεώρηση των δημοσίων εσόδων, με άξονα το βαθμό ελέγχου αυτών των εσόδων από την εθνική Διοίκηση, χαρτογραφούνται δυναμικές σχετικά με την ομογενοποίηση και την ενίσχυση των κεντρικών χαρακτηριστικών του επαναστατικού κράτους. Τα προηγούμενα αποτελούν τμήμα παλαιότερων ερευνών οι οποίες, στη συνέχεια, επεκτάθηκαν σε άλλες συνιστώσες του πλαισίου των “οικονομικών του αγώνα”: αφενός στο χρήμα και στο χρέος, αφετέρου στο νόμισμα και στις τιμές –σε αυτήν την περίπτωση με στόχο τη στάθμιση των φορολογικών εσόδων. Αυτές οι συνιστώσες θα αποτελέσουν, επιγραμματικά, το δεύτερο μέρος της ομιλίας, με έμφαση στα κύρια συμπεράσματα.

Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 16.00-18.00)

Προκειμένου να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο διαδικτυακά, χρειάζεται να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_prfaJRcSQfSoUeNdSay_Hg
Μετά το πέρας της εγγραφής σας, θα σάς αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης, με οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε.

https://ionio.academia.edu/ΣίμοςΜποζίκης2ο Σεμινάριο: Σάκης Γκέκας, "Η μετανάστευση στον Καναδά από την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία"
29-11-2021
Speaker:
Γκέκας Σάκης (York University, Hellenic Heritage Foundation Chair of Modern Greek History)
Comment:
Μαρία Δαμηλάκου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Λίνα Βεντούρα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Σάκης Γκέκας (Hellenic Heritage Foundation Chair of Modern Greek History, York University)

https://profiles.laps.yorku.ca/profiles/agekas/

Οι πρώτοι μετανάστες από την Ελλάδα έφτασαν στον Καναδά τον δέκατο ένατο αιώνα και οι περισσότεροι την δεκαετία του 1960. Η ανακοίνωση αυτή ωστόσο δίνει μεγαλύτερη σημασία στην περίοδο από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1930, καθώς τα ιστορικά γεγονότα που συντάραξαν την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο αυτή αποτελούν αφορμή για διερεύνηση της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των μεταναστών στη Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα στον Καναδά. Ο στόχος είναι η συγγραφή μιας ιστορίας που διατηρεί ισορροπία στην προσέγγισή της ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και στη χώρα εγκατάστασης. Αυτή τη στάση ισορροπίας εξάλλου φαίνεται να επιχείρησαν να κρατήσουν πολλοί μετανάστες. Η οικονομική και δημογραφική διαστρωμάτωση των μεταναστών, η επαγγελματική τους ένταξη στην οικονομία του Καναδά, αλλά και οι εθνικισμοί που μεταφέρουν ή τους ακολουθούν στη νέα τους χώρα τεκμηριώνονται με πηγές όπως η απογραφή του 1921, έγγραφα της Καναδικής υπηρεσίας μετανάστευσης, εφημερίδες και φωτογραφικό υλικό, τοπικές ιστορίες, και μελέτες για την οικονομία και κοινωνία της περιόδου και στις δύο χώρες.

Ημερομηνία: Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 (ώρα 16.00-18.00) 

 

Προκειμένου να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο διαδικτυακά, χρειάζεται να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OYGNAk3oT8-XQnLQ75vIdw
Μετά το πέρας της εγγραφής σας, θα σάς αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης, με οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε.1ο Σεμινάριο: Korinna Schönhärl, "‘Unfortunately We Are Bankrupt' The Greek Bankruptcy Crisis of 1893 and Its Remembrance in the World Economic Crisis, 2010-2011"
18-10-2021
Speaker:
Schönhärl Korinna (Universität Paderborn)
Comment:
Nikos Theocarakis (NKUA)

It is often noted that people remember the past to better manage the present. One major driving force of economic behaviour is expectations of the future or ‘imagined futures’, as the sociologist Jens Beckert calls them. But whereas these expectations are oriented towards the future, the frames in which they arise are strongly influenced by the past. During economically difficult situations, economic crises of the past were especially intensively remembered and discussed. The thesis of this chapter is that actors in the public sphere remember crises in alarming situations to orient themselves, construct fictional expectations of the future, and legitimize decisions that have to be taken in the present. The Greek debt crisis from 2009 onwards is used as a case study. The past crisis most recalled in collective memory in this period is the one that followed the Greek bankruptcy of 1893.

Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 16.00-18.00) 

Προκειμένου να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο, χρειάζεται να εγγραφείτε στον σύνδεσμο https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2xjDn0fUS8m1X65zfglXpA?_x_zm_rtaid=H8_T14B3QJ-TQ-pCJjk0hQ.1633200336906.59fc9c5c90c22263cff71212f3f94bb1&_x_zm_rhtaid=74

Μετά το πέρας της εγγραφής σας, θα σας αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης, με οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε.NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies