gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

Job Offers

Πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και διευθύνεται από τον Δρ. Μαρίνο Σαρηγιάννη. 

PhD position in Quantitative Financial History within the MFP-COFUND at URV, Spain

In 2020, one selected candidate will be the beneficiary of a 3-year working contract with all benefits attached. The contract includes high level interdisciplinary, intersectoral, and international training with personalized career development plan involving soft-skills training, secondments and mentoring. Over 50 partner organisations actively support this programme.

The position is based on an individual project: Financial Integration in Europe during the 19th-20th Centuries, in the PhD programme of Economics and Business.

British Academy Postdoctoral Fellowship, University of Cambridge - Faculty of History

The Faculty of History at the University of Cambridge invites applications for British Academy Postdoctoral Fellowships in History. The deadline for applications is 5pm on Monday 10 August 2020.

The Faculty is delighted to receive applications in any area of History. In this coming cycle we would be particularly keen to receive applications in the following general areas: Modern European History, American History and Modern British History. But we are open to all strong proposals.

Θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας» (Κωδικός θέσης : ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2020)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέσεις πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Departmental Lecturer in European History (1650-1780) - Faculty of History, George Street, Oxford

Faculty of History, George Street, Oxford

Grade 7:  £34,804 p.a.

We are seeking a highly motivated and inspirational person to join our team of historians, to cover the teaching and other duties of Avi Lifschitz while he is on Leverhulme-funded research leave.

You will bring exciting perspectives to the teaching and study of European and World History, with a special focus on 18th-century Europe.  You will have an aptitude for teaching, with some experience of teaching European History (1650 - 1780), and the ability to inspire and enthuse students at all levels.

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεών του για τις ανάγκες του προγράμματος «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» με το ακρώνυμο «CULDILE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με Κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03785 και Κωδικό Πράξης 5030959, έχει αναλάβει την παραχώρηση αρχειακού υλικού, με σκοπό τη χαρτογράφηση μιας σύγχρονης διαδικασίας ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. Αντικείμενο της σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη θα αποτελεί ο διανοητικός έλεγχος, η τεκμηρίωση των προς ψηφιοποίηση εγγράφων καθώς και η συνεισφορά στη σύνταξη των παραδοτέων του προγράμματος. Επίσης, θα συμμετέχει σε συσκέψεις εργασίας και εργαστήρια -εφόσον απαιτηθεί- εντός και εκτός Ελλάδας, με κάλυψη των εξόδων από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Assistant Professor in the area of Modern History, Department of Humanities - Università Ca' Foscari Venezia

Ca’ Foscari invites applications for a tenure track position for an Assistant Professor in the area of Modern History. 

Ca’ Foscari is a research intensive institution committed to competing for international scientific excellence through the recruitment of the best academic talents worldwide. Talented young researchers and experienced senior professors make Ca’ Foscari a stimulating environment for career development and research freedom. Our university is committed to research excellence, funding promising researchers and developing international partnerships. As a leading research university, Ca’ Foscari explores cutting-edge research directions across disciplinary boundaries, setting a new agenda designed around six global challenges.

Assistant Professor, discipline: "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Παρευξείνιου Χώρου"

We inform you that a new position has been entered in the Apella information system:

Title: Assistant Professor
Code: APP15819
Organization: Democritus University of Thrace
School: Classics & Humanities Studies 
Department/Institute: Language, Literature and Civilizatio of the Black Sea Countries 
Discipline: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Παρευξείνιου Χώρου

Submission Opening Date: 07/05/2020
Submission End Date: 07/07/2020

Assistant Professor, discipline: "Ιστορία Διεθνών Σχέσεων"

We inform you that a new position has been entered in the Apella information system:

Title: Assistant Professor
Code: APP15942
Organization: National and Kapodistrian University of Athens
School: Law, Economics & Political Ssciences
Department/Institute: Port Management and Shipping
Discipline: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων

Submission Opening Date: 09/05/2020
Submission End Date: 09/07/2020

NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies