gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

All News

 Page 1 of 7: > >>

Journal of Applied History, Vol. 1, Issue 1-2 (Jun 2020)

The first issue of Journal of Applied History, vol. 1/1-2 (Jun. 2020) is published.

Individuals are eligible for free access to the Journal of Applied History until 31 December 2021, using access token JOAH4U.

Πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και διευθύνεται από τον Δρ. Μαρίνο Σαρηγιάννη. 

PhD position in Quantitative Financial History within the MFP-COFUND at URV, Spain

In 2020, one selected candidate will be the beneficiary of a 3-year working contract with all benefits attached. The contract includes high level interdisciplinary, intersectoral, and international training with personalized career development plan involving soft-skills training, secondments and mentoring. Over 50 partner organisations actively support this programme.

The position is based on an individual project: Financial Integration in Europe during the 19th-20th Centuries, in the PhD programme of Economics and Business.

Association of Print Scholars (APS) Publication Grant, Supported by C. G. Boerner and Harris Schrank

The Association of Print Scholars (APS) Publication Grant supports the publication of innovative scholarly research about printmaking across all time periods and geographic regions. The grant carries a maximum award of $2,000 and is funded through the Association of Print Scholars and the generosity of C.G. Boerner and Harris Schrank.

Call for Papers: "The International Monetary Fund in Europe: Interventions in Developed Countries (Past and Present)", International conference, Lisbon, Portugal – Instituto de Ciências Sociais, University of Lisbon, Friday, 26 March 2021

Since the 1980s that the International Monetary Fund (IMF) has specialised in interventions in developing countries. But that was not the typical situation in the previous 40 years of existence of the organisation. From 1945 to the 1980s the IMF signed Stand-by arrangements with both developing and developed countries and conducted sometimes quite large adjustment programmes in the latter (such as those in Italy and the UK in 1977). Those interventions were much lighter in terms of conditionality than what became common after the 1980s: their main purpose was to give quick support to countries facing balance of payments crises in order to help them keep the par value of their exchange rates within the context of the Bretton Woods system. 

New Call for Papers 40th Conference of the Portuguese Association of Economic and Social History, 9 and 10 July 2021

Due to the exceptional circumstances caused by the COVID-19 epidemic crisis, the Organising Committee of the 40th Conference of APHES has decided to postpone the conference. The chosen new dates are 9 and 10 July 2021, and the venue and theme remain the same. Paper and panel proposals already submitted may be considered for the new dates if the proponents who have made them want to. If not, they can be replaced by new proposals.

CfP session "Resources for health and the health of resources: financing healthcare institutions in the long run", WEHC Paris, 25-30 July, 2021

This panel focuses on how financial resources were collected and allocated in order to fund and run healthcare institutions. The aim is to examine which ‘business models’ were better able to meet the large and increasing costs, caused by population pressure and secular trends, and which factors determined the emergence of diverse types of financing healthcare in the long run (14th - 21st cc). Over time public, private and mixed forms of supporting unraveled: historical evidence shows for instance the changing role played by governments, shifting from the ‘minimum State’ before 19th century, to the central function played by the State later, when it became the chief provider of public services including also healthcare. When medical care services were provided to large proportions of the population, costs increased. This was also due to the fact that because technology initially hardly affected healthcare, its productivity increased only slightly, keeping unit costs high, as Baumol masterly proved. Attention will therefore also go to how more advanced healthcare institutions managed to finance and adopt scientific and technological innovations.

Open Call for Papers for Special Issue Entitled: "Economics, Health and Pandemics" in the journal Economics and Human Biology

In just a few months, the COVID-19 pandemic has become a simultaneous health and economic crisis of unparalleled magnitude. The COVID-19 pandemic will doubtless have many life-altering short- and long-term effects related to health. Researchers around the world have turned their attention to examining the causes and consequences of the current pandemic as it unfolds, as well as to drawing on prior disease outbreaks for lessons that may be relevant today.

CfP: The territorial state and the creation of an integrated monetary and financial space in the 19th century

The Society for Social and Economic History (Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, GSWG) and the Economic History Committee of the Verein für Socialpolitik (Wirtschaftshistorischer Ausschuss des Vereins für Socialpolitik, VfS) jointly organise a conference on "Territories, States and Nation in Economic and Social History" to be held in Vienna on 7-9 April 2021.

We would like to contribute to the conference with a session on financial history entitled "The territorial state and the creation of an integrated monetary and financial space in the 19th century".

Session organisers: Maria Stella Chiaruttini, Clemens Jobst.

CfP for a two-day Workshop:The rise of education across European regions in the last two centuries, University of Groningen, 20-21 January 2021

Place: University of Groningen (further details will be communicated in due time)

When: 20-21 January 2021

Deadline for submitting a 500-word abstract: 15 September 2020

British Academy Postdoctoral Fellowship, University of Cambridge - Faculty of History

The Faculty of History at the University of Cambridge invites applications for British Academy Postdoctoral Fellowships in History. The deadline for applications is 5pm on Monday 10 August 2020.

The Faculty is delighted to receive applications in any area of History. In this coming cycle we would be particularly keen to receive applications in the following general areas: Modern European History, American History and Modern British History. But we are open to all strong proposals.

Θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας» (Κωδικός θέσης : ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2020)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέσεις πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


 Page 1 of 7: > >>

NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies