gr gr Ελληνικά en en English
f S
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Όλα τα Νέα

 Σελίδα 1 από 5: > >>

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών: Πρόγραμμα Διαλέξεων Φεβρουάριος-Μάιος 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Φεβρουάριος – Μάιος 2020
Αίθουσα διαλέξεων ΙΜΣ, ώρα 20:30

Αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία με έμφαση στις σχέσεις Δύσης και Ελληνισμού"

Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία νέα θέση:

Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP14705
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία με έμφαση στις σχέσεις Δύσης και Ελληνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 13/02/2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 14/04/2020

Ημερίδα "Τεχνολογικές και οργανωτικές μεταβολές στην ελληνική καπνοβιομηχανία κατά τον 20ό αιώνα"

Διοργάνωση: Θανάσης Μπέτας, στο πλαίσιο της έρευνας «Τσιγάρα με φίλτρο… Επιχειρηματικές στρατηγικές, τεχνολογικές αλλαγές και οργανωτικές καινοτομίες στην ελληνική βιομηχανία τσιγάρων, 1945-1973», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για το έτος 2019.

Τόπος: Ιστορικό Αρχείο Ε.Κ.Π.Α.

Χρόνος: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 (ώρα 15.00-21.00)

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη και Σύγχρονη Διεθνής και Ελληνική Ιστορία, 19ος-20ος αιώνας: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων"

Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία νέα θέση:

Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP14633
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Διεθνής και Ελληνική Ιστορία, 19ος- 20ός αιώνας: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/02/2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 08/04/2020

CfP: "Gender and Economy", The 18th Annual Gustav Vasa Conference, University of Jyväskylä, Helsinki, Finland, 17-18.6.2020

In historical research, different roles of sexes / genders in society have long been debated. In the study of economic and business history, gender has become a more prominent topic only relatively recently. Therefore, the economy and its agents in the past still appear very masculine. Outside women´s work and labor market participation, the role of women in the economy and, more generally, the impact of gender on economic opportunities and performance have only begun to find their way as objects of historical research. When a gender perspective has been applied to economic and business history research, many interesting recent findings have been made about how gender roles have affected both men and women's economic opportunities, either by limiting or enabling action. Additionally, many established assumptions have been challenged: it has been shown how women were active participants in the early modern credit markets as lenders, borrowers, savers and investors and played an important role in family businesses. Similarly, women were also politically active and aimed to secure their own economic interests in the political arena. What these studies have in common is to overcome the problem of silence in the original sources telling about female economic agency.


The theme of the 2020 Annual Gustav Vasa Conference is Gender and Economy.

 

Deadline for paper proposals: 15.3.2020 

CfP: "Economic and Social History: Past, Present and Future", 40th Conference of the Portuguese Economic and Social History Association, Nova School of Business and Economics, Carcavelos Campus, 20-21.11.2020

The Portuguese Association of Economic and Social History turns 40 and the date is a good motive to assess the evolution of this academic field and its prospects. Economic and Social History changed deeply between 1980 and 2020. Throughout this period, the discipline has progressively expanded its research interests beyond the old macro-narratives centred on economic growth or the concepts of social class or status. Although these topics continue to be well alive, the agenda of Economic and Social History has expanded to include new dimensions: institutions, education, inequality, firms, gender or ethnic groups. Thanks to this process, the discipline has established links with other academic disciplines or approaches, such as economics, sociology, anthropology, environmental studies or cultural history. Due to the open nature of the subject of this year’s conference, we invite all researchers in economic and social history to submit proposal for panels or individual papers on the topics they are currently developing, thus showcasing the thematic richness that defines this academic field today. As is usual in APHES’ conferences, proposal or panels on any historical period are accepted.

 

Deadline for proposals: 20.4.2020

Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής, στο γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Παγκοσμιότητα"

Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία νέα θέση:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή  Επίκουρος Καθηγητής, Κωδικός θέσης: APP14409, Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γνωστικό αντικείμενο: Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Παγκοσμιότητα. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 31/01/2020. 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 31/03/2020

Επίκουρος καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο "Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακά Μέσα"

Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία νέα θέση:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής, Κωδικός θέσης: APP14404, Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακά Μέσα. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 31/01/2020. 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 31/03/2020

Επίκουρος καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία δημόσιας υγείας και ιατρική μετακινούμενων πληθυσμών"

Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία νέα θέση:  Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής, 
Κωδικός θέσης: APP14371, Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία  δημόσιας υγείας και ιατρική μετακινούμενων πληθυσμών. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 31/01/2020. Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 31/03/2020

CfP: "Finance & Migration", European Association for Banking and Financial History (EABH) - National Bank of Greece, Athens, 11.6.2020

This conference will look at the relationship between the financial sector and migration - taking a comparative historical view. 

It’s impossible to look at human history without acknowledging continuous migratory flows and mass movements with the rise and fall of empires and nations. We are interested in scholarly work on how these movements of people were financed during chaotic times and how these migrants were integrated into the financial systems of the country of their arrival. Which is the spectrum of agency between private networks, state responsibility and the banks in between?

Deadline for paper proposals: 15.2.2020 

CfP: "Photography Collections of Financial Companies", European Association for Banking and Financial History (EABH) - National Bank of Greece  Athens, 12.6.2020

Photography collections of corporations are often broad and extensive but very little explored for marketing, research and digital access. This archival workshop aims to discover the contents, importance and use of corporate photography collections of (financial) organisations.
Where are these - often broad and extensive - collections? How are they used? Which is their use and marketing value for institutors themselves? Which is their value for research beyond financial history (social, political history, etc.)? How can they be made available to a wider audience of scholars and the public eye?

Deadline for paper proposals: 15.2.2020

Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain 1/2019

Εκδότης: École française d’Athènes


 Σελίδα 1 από 5: > >>

NewsletterΗ Δράση Αναβάθμιση και Ανανέωση του ιστοχώρου της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών 2016