gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

All News

 Page 1 of 7: > >>

Conflict and the Environment in Modern Greece, Webinar workshop, 21 September 2020

The Institute of Historical Research (IHR) of the National Hellenic Research Foundation (NHRF) and the European Society for Environmental History (ESEH) are organizing an environmental history workshop which primarily focuses on conflict; armed or unarmed, open or undeclared. Conflict is closely linked to the environment as issues associated with the global ecology continue to spark protests and stir violence by the day. In this workshop, we aspire to delve into their historical preludes and follow their development in the immediate outskirts of global capitalism in southeastern Europe and, more specifically, Greece.

Rethinking tobacco history: Commodities, empire and agency in global perspective, 1780-1960

Tobacco was one of the most important globally traded commodities from the 17th century through to the present day, and yet it has received relatively little attention in the historiography of modern empires in comparison to other commodities, such as sugar or cotton. As a result, recent approaches to rewriting the history of European imperialism from a more global perspective have hardly been problematized with regard to the peculiarities of tobacco history. Nowadays, studies no longer understand empire as a rigid relationship between metropole and colonies, but take the dynamics of actors within an empire as seriously as the networks and global processes that crossed imperial borders, or indeed lay beyond them. The conference starts from this assumption. We ask to what extent the history of tobacco allows new insights into the tension between the imperial integration of a metropole and its colonies, and the global entanglement of places and peoples within and beyond empires. Changing regimes of consumption, knowledge, myth-making, trade, and work, are central fields of recent commodity studies, and deserve particular attention. To this end, we aim to apply insights from economic and cultural history, but also from political, social, psychological, and environmental history. While Western overseas empires have tended to attract most attention, we welcome contributions on all countries and all empires.

Postdoctoral Researcher in Early Modern Food History, The Department of History, School of Histories and Humanities - Trinity College Dublin, The University of Dublin

We seek to appoint a Postdoctoral Researcher to conduct research on food consumption in early modern Ireland. The post-holder will be appointed primarily under work package 1 of the project: Food Microhistories, which uses institutional and household accounts to examine both dietary trends and the social and cultural ‘meanings’ of food in sixteenth and seventeenth-century Ireland. The successful candidate will work on records already digitised by the PI, while also seeking to identify further accounts for analysis. S/he will conduct archival research, transcribe, input, and analyse data, and prepare select accounts for publication. S/he will also contribute to other relevant work packages, including the ‘Ale, Beer and Brewing’ study (scheduled for March 2021), which will replicate and test the nutritional value of sixteenth-century household beer, and the ‘Dietary Isotopes’ study which integrates historical and bioarchaeological approaches to explore diet. The post-holder will also undertake dissemination and public engagement activities to assist the project in its aim to communicate the importance of its discoveries to the widest possible audience.

Teaching Fellow: History of Political Thought, Department of History - UCL

UCL History is looking for a post-doctoral Teaching Fellow to teach the following courses:


'Method and Practice in the History of Political Thought and Intellectual History'     

'History of Political Thought in the West'

'Writing History'

'Making History'

Ερευνητής Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α’ μισό του 20ου αιώνα" στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών την ακόλουθη μία (1) θέση ερευνητή: 
-μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α’ μισό του 20ου αιώνα» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: : ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2020). 

Departmental Lecturer in Modern History, Faculty of History - University of Oxford

Departmental Lecturer in Modern History, University of Oxford - Faculty of History

Location: Oxford
Salary: £32,817 to £34,804
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 19th August 2020
Closes: 18th September 2020
Job Ref: 147313

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς Σχέσεις - Διεθνής Πολιτική" με έμφαση στη "Διαχείριση Κρίσεων", Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς Σχέσεις - Διεθνής Πολιτική" με έμφαση στη "Διαχείριση Κρίσεων", Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία", Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία", Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας", Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας", Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Επιστήμη", Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Επιστήμη", Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Call for Papers "Feminist Labour History", ELHN-WORCK Conference, Vienna, 30 August–3 September 2021

The Feminist Labour History Working Group invites papers which address the following two large themes:

a) Working women in agriculture (19 to 21 centuries).

b) Women workers as writers

Research Associate in Business History, University of Glasgow - Adam Smith Business School

You will make a leading contribution to the project: The Making of a Lopsided Union: Economic Integration in the European Economic Community, 1957-1992 (EURECON) led by Dr Emmanuel Mourlon-Druol (See e-mourlon-druol.com/eurecon and Explanatory Document for more details). Specifically, the job requires expert knowledge in the area of postwar international/European economic and business history. Contribute to the formulation and submission of research publications and research proposals and help manage and direct complex and challenging project(s) as opportunities allow.


 Page 1 of 7: > >>

NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies