gr gr Ελληνικά en en English
f
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Conferences

 Page 2 of 6: << < > >>

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ημερίδα: "Αγροτικές κοινωνίες στην Ελλάδα (19ος - 20ός αιώνας): Κρίσεις, μεταβάσεις, προσαρμογές και κρατική παρέμβαση", Ομάδα Αγροτικής Ιστορίας ΕΕΟΙ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2024

Tα πιο πρόσφατα πορίσματα της ελληνικής ιστοριογραφίας, προκάλεσαν τα τελευταία χρόνια έντονο ενδιαφέρον για την ύπαιθρο, καθώς εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιοχές με επίκεντρο μια επαρχία ή ένα δήμο. Οι νεότερες αυτές μελέτες περίπτωσης επιχείρησαν να διεισδύσουν σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα όπως, το καθεστώς γαιοκτησίας, η σχέση πόλης-υπαίθρου, η αγροτική εργασία, οι μετακινήσεις των χωρικών, η εισροή προσφύγων, η διανομή των γαιών, τα αγροληπτικά και ζωοληπτικά συστήματα, η φορολογία, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι πολιτικές σχέσεις, ο τραπεζικός δανεισμός,  η εμπορευματοποίηση των αγροτικών προϊόντων, κ.ά. Ταυτόχρονα, οι αρχειακές πηγές που συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια κι ενισχύουν συστηματικά με τεκμηριωτικό υλικό τα νεότερα ιστοριογραφικά ερωτήματα.

Σε αυτή τη σύγχρονη ιστοριογραφική τάση που διεκδικεί την αποκρυπτογράφηση των διεργασιών σε επιμέρους παραδείγματα και στη συνέχεια τη σύνδεσή τους με ευρύτερες  συνθετικές και ερμηνευτικές προσπάθειες, εγγράφεται και η σχεδιαζόμενη ημερίδα.    

Μας ενδιαφέρει ειδικότερα να διερευνήσουμε πως προσδιορίστηκαν τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινοτήτων και, εν γένει, της ελληνικής υπαίθρου στο πλαίσιο των μεγάλων μετασχηματισμών με δυναμικά χρονολογικά ορόσημα, τις διαδικασίες κυριαρχίας και κατάρρευσης της σταφιδικής αγοράς στο 19ο αιώνα και την αστικοποίηση των αγροτικών πληθυσμών έπειτα από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

CfP: "The cost of labour in historical perspective", Scuola Normale Superiore, Pisa, 2-3 November 2023

The second globalisation has raised the issue of the cost of labour as a key variable in the competitiveness of economies. Confronted with the extension of value chains and the emergence of new global players in Asia, European governments have chosen to deregulate labour markets, contain wage growth, and lower the cost of labour. More recently, the resurgence of inflation has brought back to the fore the 1970s debates on the Phillips curve and the effects of the labour market on price increases. The emergence of the centrality of labour costs points to the need to examine them as a long-term historical object to understand economic and social policy choices throughout the twentieth century. Wages cannot be reduced to a variable for adjusting supply and demand on the labour market: They are also an instrument for selecting and training the workforce, and a subject of negotiation – and, possibly, contention – between employees and employers, often regulated and supervised by the State. Furthermore, during the twentieth century, wage setting became a matter of social policy. The development of social protection and the construction of social rights required the introduction of social contributions on both employers and employees, as well as steeply progressive taxes on earned income. The cost of labour, understood as both wages and indirect costs (taxes, social contributions, non-monetary benefits), is a fundamental element of public policy in the second half of the twentieth century. Not only does it affect the production process and the distribution of income but it also has an impact on export competitiveness, on the attraction of foreign investment, and on the creation and consolidation of domestic markets.

CfP "II Congress Globalization and Growth in the history of East and Southeast Asia", Department of Economics of the Public University of Navarra, 30 November - 1 December 2023

This two day conference aims to bring together researchers working on various aspects of the economic history of East, Southeast and South Asia territories over the past 200 years. Special emphasis is given to papers dealing with the history of intra-Asian trade or its commercial integration with Europe, but any work studying specific elements of the long term economic performance of this region is welcome. The conference offers its participants the possibility to publish their works as part of an edited volume with an international publishing house.

CfP "Precarious Labour", 5th European Labour History Network, Uppsala, Sweden, 11th-13th June 2024

The "Precarious Labour" Working Group will participate in the Fifth ELHN Conference with thematic sessions. We invite members of the Working Group, and all other interested colleagues, to come up with paper and session proposals under the following open call:

Open Call for Proposals – Deadline: September 1, 2023

CfP "Feminist Labour History", 5th European Labour History Network, Uppsala, Sweden, 11th-13th June 2024

The Feminist Labour History Working Group (WG) participates in the Fifth ELHN
Conference (https://socialhistoryportal.org/elhn/conference-2024) with several events, including thematic sessions. For the latter, we invite members of the Working Group, and all other interested colleagues, to come up with paper and session proposals under the following open call:

Open Call for Proposals – Deadline: July 1, 2023.

CfP "legacy4reuse: Criteria and Methods for Upcycling Data Collections in Social and Economic History", Online Workshop, 22-24 November 2023

The legacy4reuse workshop aims to gather existing expertise on legacy collections in social and economic history in order to find answers to four questions related to the sustainability requirement.

CfP 5th Workshop on Business History in Central and Eastern Europe: "Business Cooperation in the History of Central and Eastern Europe", Eötvös Loránd University, Budapest, 27-28 October 2023

Business cooperation has been a vital component of economic development throughout history. From ancient merchants forming trade networks to modern multinational corporations, cooperation has allowed for sharing of resources and expertise to mobilize assets to achieve business goals. Business historians accumulated many examples of how cooperative business ventures have facilitated the exchange of goods, the expansion of markets, and the creation of new industries. By working together, businesses can pool their resources and knowledge, overcome obstacles, and increase their chances of success.

Cooperation has been a key factor in driving business innovation and growth. From joint ventures and strategic alliances to mergers and acquisitions, businesses have utilized a variety of cooperative arrangements to achieve their goals. In the Middle Ages, guilds provided a framework for skilled artisans to collaborate and mobilize resources, and protect their social interests. During the industrial revolution, corporations emerged as a means for investors to pool capital and resources to finance ambitious projects. Firms also cooperate with the aim of controlling markets and limiting exposure to competition, including trade associations that helped introduce technical standards and shared understandings within an industry or national and international cartels that emerged in the late 19th century and have been legal in many countries until the late 20th century.

CfP: "Environment, Energy and Economy in the Black Sea Region," The Center for Governance and Culture in Europe (GCE-HSG), Constanţa, Romania, 14-16 September 2023

The rich and complex history of the Black Sea Region is very much entangled with struggles and conflicts over its resources and with empires and nation-states' efforts to manage them. Even currently, international energy, grain, and transportation crises caused by the Russian war on Ukraine are closely connected to the Black Sea. In addition to the obvious energy and economic instability, the war creates numerous ecological challenges and is extremely harmful to the environment. These events and threats in the region create a growing demand for platforms for multidisciplinary analysis and expertise. By examining the region's past and present through various lenses, including politics, governance, economics, social justice, and technology, the conference will contribute to a more comprehensive and in-depth understanding of the region's development.

CfP "Mining Mobilities across the Globe. Labour, Science, and Knowledge Circulation in Mining (15th-21st century)", European Labour History Network, Uppsala, Sweden, 11th-13th June 2024
The Labour In Mining - Working Group is glad to announce its participation in the 5th conference of the European Labour History Network - Uppsala, Sweden, 11th-13th June 2024 (https://socialhistoryportal.org/elhn/conference-2024).
 
The LiM WG call for paper "Mining Mobilities across the Globe. Labour, Science, and Knowledge Circulation in Mining (15th-21st century)" is open until June 30, 2023. 
 
CfP "Centers, Peripheries, Networks. People, goods, and ideas on the move in economic history and the history of economic thought, Department of Political Sciences and International Relations, University of Palermo, 19-21 October 2023

The Italian Association for the History of Economic Thought (AISPE) and the Italian Society of Economic Historians (SISE) invite economic historians and the academic communities of historians, economists, and other scholars in the humanities and the political and social sciences to submit proposals for a conference on the history of mobility and circulation of resources, people and ideas.

CfP: 23η συνάντηση Ελλήνων ιστορικών οικονομικής σκέψης

Η ετήσια συνάντηση των Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης διοργανώνεται φέτος με θέμα: Οικονομικές κρίσεις. Θεωρία, Ιστορία και πολιτικές αντιμετώπισης, στις 16 και 17 Ιουνίου (Παρασκευή και Σάββατο) 2023 στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο.

CfP: Reconstructing and Reimagining the Family: Health sciences and welfare on families in Southeastern Europe (1945 -1989), École Française d’Athènes, Athens, 8 September 2023

The workshop aspires to enrich and nuance our understanding of post-war visions of and approaches to the family through an original geographical and analytical lens. On the one hand, it will chart new research on the countries of the post-war Southeastern Europe (Greece, Albania, Bulgaria, Yugoslavia, Romania and Turkey), which are understudied in comparison to Western European countries, and which are rarely examined together, owing to their different political systems and social policies. On the other hand, through the concept of health, a notion that was broadened in the post-war period to encompass not only the physical and mental, but also the social, the workshop embarks on a combined exploration of medical and social sciences, along with welfare professions, in shaping discourses and undertaking action on families.


 Page 2 of 6: << < > >>

NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies