gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

Job Offers

Ερευνητής Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α’ μισό του 20ου αιώνα" στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

02-09-2020 12:50

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών την ακόλουθη μία (1) θέση ερευνητή: 
-μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, με έμφαση στο α’ μισό του 20ου αιώνα» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: : ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2020). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέσεις πρέπει: 
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών 
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος. 
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση. 
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
- Aναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα 
- Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο 
- Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. 
- Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 02.11.2020

H μη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και η μη έγκαιρη υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνιστούν λόγο μη αποδοχής της υποψηφιότητας. 

H παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την άρθρο 21 του Ν. 4386/2016 και της υπ’ αριθμ. 134664/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 695/4.3.2020). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο τηλέφωνο 210 7273619 και email: iie[at]eie.gr 


NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies