gr gr Ελληνικά en en English
f S
Javascript must be enabled to continue!

Seminars

Academic Year:

Αναστολή επόμενων σεμιναρίων ΕΕΟΙ
14-05-2020


Δεδομένης της κρίσης της δημόσιας υγείας, η ΕΕΟΙ αναστέλλει τα επόμενα σεμινάριά της, που διεξάγονταν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το Δ.Σ. εξετάζει τις δυνατότητες διεξαγωγής κάποιων σεμιναρίων μέσω τηλεδιασκέψεων και σε περίπτωση που αυτό γίνει εφικτό θα ενημερώσει τους/τις φίλους/-ες και τα μέλη της.7th Seminar: Vasilis Manousakis, "Black Market in Greece, 1941-1944"
13-04-2020
Speaker:
Manousakis Vasilis (Postdoctoral researcher, University of Crete)
Comment:
Andreas Kakridis (Bank of Greece, Ionian University)

Abstract
The severance of occupied Greece from its traditional overseas markets, the widespread hoarding and concealment of production from the authorities, the purchases (and looting) of various goods by the occupiers, the collapse of the transport network and the diminished agricultural production due to the war were among the main causes of the emergence of the Black Market. However, this phenomenon was not one-dimensional nor was it characterized by uniformity and stability in time and space. The different 'colors' of the market ('White', 'Black', 'gray'), the geographical differences according to local conditions, the fluctuations depending on the course of the war and the role of the occupation authorities and the puppet governments (attempted repression but also cases of complicity), as well as the social consequences of the phenomenon are some of the aspects that will be addressed in this presentation.

Date and Time: Monday 9 March 2020, 17.00-19.00

Venue: National Hellenic Research Foundation (48, Vas. Konstantinou av., Athens, groundfloor, Seminars' room, metro "Evangelismos" or bus station "NHRF"). 6th Seminar: Olga Christodoulaki, "Public debt restructuring in Greece in 1898: Lessons for today"
09-03-2020
Speaker:
Christodoulaki Olga (Visiting Fellow, Economic History Department, London School of Economics)
Comment:
Socrates Petmezas (University of Crete)

Abstract

During the recent economic crisis in Greece, sovereign debt has been restructured substantially on two occasions. The first was in March 2012 when private investors in Greek public debt experienced a reduction in the face value of their bond holdings by more than fifty per cent – a reduction which stands as the world’s biggest debt readjustment deal. Then in June 2018, sovereign debt relief was granted by its Eurozone counterparts.  
This is not the first episode of Greek public debt restructuring. In 1898, five years after a Greek government default, a debt compromise was achieved providing for the restructuring of both internal and external sovereign debt. The most innovative provision of this debt readjustment plan was that interest rate payments to bondholders of Greek external loans issued before the 1893 default were linked to specific public revenue streams earmarked exclusively for the service of these loans. 
This research aims to shed light on why the 1898 debt restructuring episode is thought to have been successful whilst by contrast, the debate on the burden and sustainability of the current Greek public debt continued even after the most recent sovereign debt relief granted by its Eurozone  partners. In addition, it asks questions about the effects that debt readjustment had on sovereign risk and on the banking sector in the late nineteenth century as opposed to the recent economic crisis.
High frequency time series of market yields of the loans floated on the international markets before the 1893 default are constructed taking, however, into account for the first time ever, the stipulations enacted by the 1898 sovereign debt agreement. It is argued that the provisions of the debt readjustment of 1898 – which it should be stressed have been completely ignored by research until now – should be taken into account in order to comprehend fully the improvement in the creditworthiness of the Greek government and consequently the terms of borrowing before the outbreak of the First World War. It is also shown that special attention was paid during the preparation of this debt readjustment plan to protect and indeed strengthen the National Bank, the central bank at the time. Domestic public debt denominated both in gold and drachmae and mainly held by the National Bank, was restructured so as to strengthen its financial position.

Date and Time: Monday 9 March 2020, 17.00-19.00

Venue: National Hellenic Research Foundation (48, Vas. Konstantinou av., Athens, groundfloor, Seminars' room, metro "Evangelismos" or bus station "NHRF"). 

 5th Seminar: Evgenia Palieraki, "Building the Third World. South American Experts in Cold War Algeria, 1962-1978"
03-02-2020
Speaker:
Palieraki Evgenia (Université Cergy-Pontoise)
Comment:
Antonis Liakos (National Kapodistrian University of Athens)

4th Seminar: Kleoniki Alexopoulou
13-01-2020
Speaker:
Αλεξοπούλου Κλεονίκη (Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν)
Comment:
Tassos Anastasiadis (École française d’Athènes)

Περίληψη

Μελετάμε την ιστορία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» στις περιοχές της Οθωμανικής Ανατολίας (σημερινής Τουρκίας) και του ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Ερευνούμε τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και κυρίως αριθμητικής του πληθυσμού από μια συγκριτική ματιά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ιστορία των διασυνοριακών περιοχών και των παραμεθόριων πληθυσμών, όπου συνυπήρχαν πολλές εθνότητες και θρησκείες, είναι ιδιαίτερα συναρπαστική. Επιπλέον, εξετάζουμε την επίδραση γεωγραφικών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, όπως η γεωργική εξειδίκευση (π.χ. εμπορευματοποιημένες καλλιέργειες, κτηνοτροφία), η ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας καθώς και η αστικοποίηση και η μετανάστευση στη διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου και την ισότητα των φύλων. Αντλούμε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από απογραφές πληθυσμού, ετήσιες στατιστικές επετηρίδες, δημογραφικές και οικονομικές εκθέσεις του νεοσύστατου ελληνικού και τουρκικού κράτους. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη μέθοδο age heaping, για να υπολογίσουμε τα επίπεδα «αριθμητικού γραμματισμού» (ABCC δείκτης), και εντοπίζουμε συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων αριθμητικών δεξιοτήτων και της ισότητας των δύο φύλων καθώς και άλλων πιθανών επεξηγηματικών μεταβλητών. Διαπιστώνουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον αριθμητικό γραμματισμό. Στην Ελλάδα, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξαφανίζεται γύρω στο 1910, ενώ στην Τουρκία παραμένει μέχρι την δεκαετία του 1950. Η έλλειψη επενδύσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην κοσμική εκπαίδευση είχε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις περιοχές που ανεξαρτητοποιήθηκαν κατά τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, διάφοροι άλλοι παράγοντες πέρα από πολιτισμικές και θρησκευτικές διχοτομήσεις, όπως τα εμπορικά και τα βιομηχανικά κέντρα στο εσωτερικό του οθωμανικού αυτοκρατορικού πυρήνα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην ισότητα των φύλων. Στην περίπτωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους παρατηρούμε υψηλή περιφερειακή διαφοροποίηση στα επίπεδα αλφαβητισμού και αριθμητικού γραμματισμού, καθώς και σημαντικές μεταβολές στην πάροδο του χρόνου. Μεταξύ των ελληνικών περιοχών, οι Κυκλάδες και τα Ιόνια νησιά επιδεικνύουν υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι πολιτιστικές παραδόσεις που ξεκίνησαν από την επαφή με Ενετούς και Βρετανούς εποικιστές και εμπόρους είχαν ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, ο ναυτιλιακός προσανατολισμός των νησιωτικών οικονομιών συνέβαλε στα υψηλότερα επίπεδα αριθμητικού εγγραματισμού και στην αύξηση της ισότητας των φύλων. Λόγω της συχνής απουσίας των ανδρών (που εργάζονταν συχνά για τη ναυτιλιακή βιομηχανία ή μετανάστευαν), ενισχύθηκε η οικιακή και εργασιακή δραστηριότητα των γυναικών. Τέλος, η μαζική εισροή προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα καθώς και η αστικοποίηση είχαν αμφιλεγόμενη επίδραση στα επίπεδα εγγραμματισμού.3rd Seminar: Martin Jes Iversen "A Business History of Danish Capitalism: Four Variations of Market Systems from the 1850s to the 2000s"
02-12-2019
Speaker:
Iversen Martin Jes (Copenhagen Business School)
Comment:
Katerina Galani (IMS/FORTH)

Abstract

This presentation is about market formation in Danish business history from the 1850s to the 2000s. The changing markets in Danish capitalism are analyzed from early competitive capitalism with a weak state via the private regulation of competition in the early 20th century over state regulated capitalism after the 1930s to the latest phase after 1980 with increasing market competition but at the same time a strong state. Throughout the entire period Carlsberg, as a case, mirrors how dominant and important Danish companies related strategically and structurally to the changing market types. The critical question is why and how different market types emerged and how they in various ways related to different business strategies.

The lecture will be delivered in English.2nd Seminar: Evguenia Davidova, "Nursing the Newborn Nation-State: The Shifting Position of Nurses in Bulgaria (1878-1941)"
04-11-2019
Speaker:
Davidova Evguenia (Portland State University)
Comment:
Κατερίνα Γαρδίκα (ΕΚΠΑ), Γιάννης Στογιαννίδης (ΠΔΑ)

Abstract

Deep social transformations, including both state and nation building, marked modern Bulgarian history. Within the context of such profound changes of the post-Ottoman space, nursing provides a useful lens through which to explore in gendered terms the evolving relationship between public health, state-building process, war, and civic associations. Nursing history falls into two distinct phases, which correspond with changes in Bulgarian state nationalism, in tandem with international organizations’ intervention. While serving the militarizing state (1878-1918) and its wounded soldiers nursing was marginal, but in the interwar period nurses emerged as public health professionals, committed both literally and metaphorically to serving the needs of mothers of future soldiers. The occupation’s reorientation toward nursing the reproductive national body in time of peace overlapped with a new social reform discourse and contributed to the transformation of nurses’ status from an occupation for poor women to a profession for middle-class women. Despite these shifts in types of service and social origin, rooted within discourses of modernization, I would suggest that there was a notable continuity in the perception and actual practice of nursing that operated within (neo)traditionalist gender regimes.1st Seminar: Δημήτρης Παπασταματίου, "Οι ιεροδικαστικές διανομές κληρονομιών (tereke defterleri) ως πηγή της οθωμανικής οικονομικής ιστορίας. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης"
07-10-2019
Speaker:
Papastamatiou Dimitris (ΑΠΘ)
Comment:
Ηλίας Κολοβός (Παν/μιο Κρήτης), Σοφία Λαΐου (Ιόνιο Παν/μιο)

Περίληψη

Στόχος της ομιλίας είναι η παρουσίαση ενός είδους οθωμανικών τεκμηρίων όχι ιδιαίτερα γνωστών στους Έλληνες οικονομικούς ιστορικούς, των μεταθανάτιων ιεροδικαστικών διανομών κληρονομιών (tereke defterleri ή muhallefat defterleri). Όπως θα υποστηριχθεί, οι συγκεκριμένες πηγές μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μελέτη των οικονομικών προνεωτερικών πραγματικοτήτων και δομών του ελλαδικού χώρου. Μετά από μια σύντομη γενική έκθεση των βασικών χαρακτηριστικών, της τεκμηριακής αξίας αλλά και των μεθοδολογικών μειονεκτημάτων των πηγών μας, θα συζητηθεί περισσότερο αναλυτικά η συμβολή τους στην ελληνική οικονομική ιστορία όπως διαγράφεται στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης του 18ου αιώνα. Θα παρουσιαστούν παραδειγματικά όψεις της οικονομικής ζωής της πόλης, όπως η κατανομή πλούτου σε πληθυσμιακές ομάδες, φύλο και επαγγέλματα, η σύνθεση των περιουσιών, το ιδιοκτησιακό προφίλ των κοινωνικών τάξεων, η χωρική κατανομή του πλούτου στο αστικό τοπίο, η συμβολή της αγροτικής οικονομίας, της μεταποιητικής δραστηριότητας και του εμπορίου στο γενικό πλούτο, ο κομβικός ρόλος και η εντυπωσιακή διάχυση των πιστωτικών πρωτοβουλιών, η ειδική συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική κινητοποίηση, και οι επιχειρηματικές στρατηγικές επιλογές.

Τα Σεμινάρια της Ε.Ε.Ο.Ι. διεξάγονται (συνήθως) τη δεύτερη Δευτέρα κάθε μήνα, 17:00-19:00, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων), στάση «ΕΙΕ»  ή μετρό «Ευαγγελισμός»).  H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.NewsletterAction and update of the Greek Economic History Association website, is funded by the Ioannis S.Latsis Public Benefit Foundation, under the 2016 Support Program for Scientific Companies