Νέα Σεμινάρια Σύνδεσμοι ΕΕΟΙ - ΗΔΟΙστο  
Newsletter 88 - Μάρτιος 2023Σεμινάρια

4o Σεμινάριο: Francesca Sanna, "Growing in a time of crisis: the Société Minière et Métallurgique Peñarroya and the making of a Mediterranean industrial network (1920-1940)" 2022-2023
Sanna FrancescaΑνακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Ψήφισμα της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας για την απώλεια του Γιώργου Δερτιλή (1939-2023)
Είναι με ιδιαίτερη οδύνη που τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Γιώργου Δερτιλή, Ακαδημαϊκού, ομότιμου Διευθυντή Σπουδών στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, ιδρυτικού μέλους και πρώτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας. Ο Γιώργος Δερτιλής με το ευρύ και σημαντικό έργο του και τη δράση του έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανανέωση της Ελληνικής ιστοριογραφίας μετά τη Μεταπολίτευση, τη θεσμική συγκρότηση, τον συγχρονισμό και την εξωστρέφεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο και τα Ερευνητικά ιδρύματα. Έχει δίκαια αναδειχτεί σε έναν από τους μείζονες ιστορικούς της γενιάς του και, πέρα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το έργο του έχει επιδραστικά επηρεάσει την πρόσληψη της σύγχρονης ιστορίας στον δημόσιο χώρο. Ο Δερτιλής στάθηκε ένα υποδειγματικός δάσκαλος για τους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την École des Hautes Études en Sciences Sociales, όπου υπηρέτησε, και ένας γενναιόδωρος μέντορας για τους νεαρούς συναδέλφους του από όλες τις θέσεις ευθύνης από τις οποίες κλήθηκε να συνεισφέρει στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Στάθηκε μακρυά από θορυβώδεις δηλώσεις και μεγαλόστομες διακηρύξεις, αλλά ήταν πάντοτε παρών σε κάθε κομβική στιγμή της ακαδημαϊκής μας ιστορίας. Ο ρεαλισμός του δεν τον εμπόδισε να αναπτύξει και να υποστηρίξει ένα συλλογικό επιστημονικό όραμα, να θέσει και να επιδιώξει μακροπρόθεσμους στόχους που χάρη στην επίμονη δράση του έδωσαν συχνότατα ώριμα αποτελέσματα. Οι μαθητές, οι συνάδελφοι και οι ομότεχνοί του θα θυμόμαστε πάντοτε την ανιδιοτελή του προσφορά. Η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στους αγαπημένους του ανθρώπους. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2023 Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας

CfP: "Microhistory in Management History and Organization Theory"
This special issue´s scope is to explore the methodological, ontological, and empirical strengths of microhistory to advance management history and organization studies. Therefore, we invite both theoretical, and theoretically informed empirical submissions that will further the contribution of microhistory in business history, management, and organizational history, as well as management and organization theory. Special Issue in Management and Organizational History announcement: "Microhistory in Management History and Organization Theory", edited by Liv Egholm, Michael Heller, and Mick Rowlinson.

The latest issue of "Il Datini", No. 70 (December 2022)
The latest issue of "Il Datini" (the newsletter of the International Institute of Economic History "F. Datini") has been published.


Συνέδρια

CfP: "Integrating the Rural World. Economy, Society and Politics in Central and Eastern Europe, 1848-1939", University of Sibiu, 2-5 November 2023
The conference aims to open a forum of reflection and debate on how national elites in Central and Eastern Europe have related to the peasantry in the process of building the modern state and a democratic political system, and the way political integration took place, by transforming peasants from subjects of different public actors into active citizens. The politicization of the rural world, in the sense of increasing the participation of peasants in public affairs and their identification with certain ideas concerning the ‘common good,’ was an integral part of the phenomenon of modern transformation of societies in these regions. We wish to document the approach to the peasantry and the action of central and local state institutions (such as the school and the army). of associations of all kinds, and of different social actors (intellectuals, teachers, local notables, priests representing the local authority), focusing on the channels of communication of their modernizing agenda (such as the church or the press), circumscribed to the large register of modernization. Our aim is to also explore the impact of the penetration of modernity in the village world, such as the migration of labor to the cities as a result of industrialization, the secularization of the village, the spread of political radicalism, etc.  

CfP: "Capitalism and the Environment from Stockholm to COP28: New historical research on the role of business and labor", University of Lausanne, 9-10 November 2023
The aim of this conference is to bring together recent, evidence-based historical research on the role business and labor actors played in climate and environmental policies during the period that runs from the United Nation’s Conference on the Human Environment in Stockholm, in 1972, until the Conference of the Parties to be held in the United Arab Emirates in November this year. We invite submissions that focus attention on the political actions or social practices of individual corporations, CEOs, business organizations or federations, consultants, scientific experts, labor unions, workers’ coalitions, whistleblowers, etc. How did these corporate and labor actors react to the growing public attention given to human-made environmental degradation since the 1960s? How did they position themselves towards scientific evidence on climate change? What kind of transnational networks were established between actors in Europe or North America and groups in the Global South? In what circumstances did organized labor oppose the regulation of various types of pollution to the preservation of economic growth and jobs? What impact did neoliberal paradigms have on the integration of business actors into global climate governance? What strategies were put into place to influence regulations of air and water pollution on a national level? Were there conflicts between different business and labor actors on these strategies? How did lobbying influence the work of international organizations or domestic political processes? It is therefore not the history of technological innovation or management practices that is at the center of this conference, but that of power relations involving business and labor.

CfP: 53rd Annual Conference of the International Association of Labour History Institutions "Labour History beyond Europe and North America: Challenges, Initiatives, Debates", Buenos Aires, 4-8 September 2023
The scope of the topics we are interested in discussing at the conference is deliberately broad and seeks to address all aspects of interest to our institutions: the development and conservation of archives and collections, library management, initiatives in the digital humanities, issues related to research and links with researchers, projects related to the publication of books and journals. In addition to convening institutions (affiliated to IALHI or not) and specialists from the Global South, we also invite European and North American members of IALHI to contribute their reflections on these issues, based on their own experiences working with archival materials and colleagues from other regions.

CfP for a two-day workshop "Education and development in history: new data and methods", University of Valencia, 6-7 July 2023
The diffusion of education has been unevenly distributed in space and time, across as well as within countries. Economic historians have increasingly taken advantage of such variation across places to examine (i) the relationship between education and economic development and (ii) the determinants of schooling and human capital. Similar issues have been investigated by historians and historians of education, who have explored regional variations in schooling through analyses of national politics bringing about standardization and homogenization, and in studies of the local and regional contexts of education, shedding further lights on the complex settings that enabled the rise of mass schooling. This workshop aims at promoting interdisciplinary perspectives on the individual, regional and cross-country differences in schooling and their change in the past and in the long run. This workshop will provide a platform where quantitative and qualitative contributions inform each other.

CfP: Rivista di Storia Economica / Italian Review of Economic History Fast track review
The Rivista di Storia Economica / Italian Review of Economic History (RSE/IREH) has embarked on a new course with the first issue of 2022. The Editorial Board aims to promote fresh research on economic history covering a wide range of countries, periods, and methods. To this aim, the RSE/IREH invites submissions for a fast-track workshop and review process.


Θέσεις Εργασίας

Postdoc opportunities at the University of Manchester
The Simon and Hallsworth fellowships are now open for application: ·       Hallsworth Research Fellowship ·       Hallsworth Research Fellowship in Chinese Political Economy ·       Hallsworth Research Fellowship with focus on External Engagement and Impact ·       Simon Research Fellowship All of these are suitable for economic historians. Join our growing group at the Arthur Lewis Lab for Comparative Development!

Joint applications for Marie Skłodowska-Curie European Fellowship positions at SDU’s Historical Economics and Development Group (Odense, Denmark)
The Department of Economics at the University of Southern Denmark is looking for excellent and highly motivated researchers to submit joint projects under the Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships action. If successful, the project will lead to a position at our university for two years as a Marie Skłodowska-Curie fellow. The MSCA PF supports projects that convincingly describe how the applicant’s career will develop by moving to another research group, and where the host environment likewise benefits equally from your knowledge/skills. We have been very successful in obtaining these grants in recent years.


Υποτροφίες

Economic History Society Postdoctoral Visiting Fellowships
The Economic History Society, in conjunction with the Institute of Historical Research, offers up to three one-year postdoctoral Fellowships in economic and/or social history, tenable at the Institute from 1 October 2023. Fellows will not be required to be resident in London but should participate in the activities of the Institute by regular attendance at, and presentation of papers to, appropriate seminars – including the Fellows’ Seminar – and by giving information and help to fellow scholars working in the same field.

PhD scholarship in Economic History at the Department of Economics, University of Southern Denmark
Applications are invited for a PhD scholarship at the Department of Economics, University of Southern Denmark, Odense. The starting date is flexible, but we hope to welcome our new colleague on 1 August 2023. The PhD position is funded by the Danish National Research Foundation. The duration of the PhD position is three years, including a research stay abroad (the typical duration of the research stay abroad is 6 months).


Νέες Εκδόσεις

Το Κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας του Καρλ Μαρξ
Θανάσης Γκιούρας (2022)
Παρόλο που συχνά θεωρήθηκε ξεπερασμένο, "Το Κεφάλαιο" του Καρλ Μαρξ έχει διατηρήσει την επικαιρότητά του στον 21ο αιώνα. Η κριτική της πολιτικής οικονομίας, όπως σημειώνεται στον υπότιτλο του συνολικού έργου, αναδεικνύει τις βασικές δομές παραγωγής και αναπαραγωγής της σύγχρονης κοινωνίας - και τις βαθιές αντιφάσεις τους. Η παρούσα σύνοψη βασίζεται σε αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας, εστιάζοντας κυρίως στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου (τον μοναδικό που κατάφερε να επιμεληθεί και να δημοσιεύσει ο Μαρξ). Μέσα από την παρουσίαση βασικών κατηγοριών της κριτικής όπως το εμπόρευμα, η αξία, το χρήμα, η εργασία, η υπεραξία, η συσσώρευση κ.ά., φιλοδοξεί να αποτελέσει για την αναγνώστρια και τον αναγνώστη μια στοιχειώδη αφετηρία για την ενασχόληση με ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά έργα της νεωτερικότητας.

Histories of Tax Evasion, Avoidance and Resistance
Korinna Schönhärl, Gisela Hürlimann, Dorothea Rohde (eds) (2022)
Tax evasion, tax avoidance and tax resistance are widespread phenomena in political, economic, social and fiscal history from antiquity through medieval, early modern and modern times. Histories of Tax Evasion, Avoidance and Resistance shows how different groups and individuals around the globe have succeeded or failed in not paying their due taxes, whether in kind or in cash, on their properties or on their crops.

La syphilis. Itinéraires croisés en Méditerranée et au-delà, XVIe-XXIe siècles
Yann Ardagna, Benoît Pouget (dir.) (2021)
Peut-être plus que toute autre maladie contagieuse, la syphilis incarne les tensions d’un monde qui se mondialise entre les XVIe et XIXe siècles. Si l’on suit Alain Corbin dans la description qu’il donne de « l’image composite du péril vénérien, spectre inédit, dont les traits originaux […] ne s’effaceront pas avant les années médianes du XXe siècle », alors s’impose à notre étude une épidémie lente dont Peter Baldwin saisit la dynamique entre « prostitution et promiscuité » et souligne les « velléités de régulation » qui se superposent aux dynamiques de circulation. Sous la tutelle de ces deux références, ce colloque a permis une convergence des réflexions entre historiens, anthropologues et médecins en concentrant notre attention sur le « choc » de la rencontre entre le tréponème pâle et les sociétés à l’échelle municipale, et en particulier dans les villes portuaires. Des analyses conjointes d’archives historiques et biologiques montrent le besoin de modèles de diffusion et d’expression de la syphilis à l’échelle d’une ville, d’un port marchand ou militaire. Bien au-delà de la question des origines, les contributions proposent des lectures extensives du rapport entre syphilis et sociétés en Méditerranée et au-delà. Ce colloque présente donc la singularité de faire dialoguer des disciplines diverses (médecine, épidémiologie et santé publique, histoire, géographie, anthropologie funéraire et sociale, sociologie) autour d’un même objet de recherche et privilégiant une même échelle d’étude.

Άρθρα σε περιοδικά

"Gender Inequalities and Sex-Differential Mortality in Pre-War Greece: A Regional Perspective"
Vasilis S. Gavalas, Pavlos Baltas (2022)
Previous studies have indicated gender-based discriminatory practices as a result of son preference up to the first half of the 20th century in Greece. Demographic indices calculated from published vital statistics, such as sex ratios at birth and at childhood, were distorted to such an extent that certain scholars suggest that this distortion was due to sex-selective infanticide and neglect of the girls. Although we cannot exclude this possibility, the aim of this paper is to assess to what extent under-registration of female births (in the civil registration system) and under-enumeration of females (in censuses) accounted for the skewed sex ratios and to pinpoint that gender-based discrimination was not the same all over Greece. There were areas in insular Greece, notably the Ionian islands and the Aegean Archipelago, and one area in mainland Greece (Epirus) where demographic indices imply that gender inequalities were less acute. On the other hand, there were areas in mainland Greece, notably in Thessaly, where sex-differential mortality denotes extremely unequal treatment of girls.

www.hdoisto.gr | info@hdoisto.gr
Έκδοση WEB | Διαγραφή από τη λίστα