Νέα Σεμινάρια Σύνδεσμοι ΕΕΟΙ - ΗΔΟΙστο  
Newsletter 37 - Νοέμβριος 2018Σεμινάρια

2ο Σεμινάριο: Νίκος Παντελάκης, "Έργα και Ημέραι του Αλέξανδρου Διομήδη στην οικονομία (1912-1950): Διαπραγματεύσεις και αντιπαραθέσεις με τα διεθνή και εγχώρια οικονομικά συμφέροντα" 2018-2019
Παντελάκης ΝίκοςΑνακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Frontier of Economics in China 13/3 (2018), special issue "Chinese Economic History"
The revue Frontier of Economics in China (vol. 13, issue 3, Sept. 2018), has just released a special issue on "Chinese Economic History", guest-edited by Debin Ma (London School of Economics). The seven articles discuss urban and rural economy, the monetary system, as well as the organization of financial institutions in pre-modern China.

Mediterranean Historical Review 33/1 (2018)
New issue with articles and book reviews. Volume 33, 2018.

Turriano ICOHTEC Prize 2019, Early Career Prize for Books on the history of technology
The Turriano ICOHTEC Prize is an Early Career Prize for Books on the history of technology, sponsored by the Juanelo Turriano Foundation and consists of 2,500 Euro. The prize-winning book will be presented and discussed at a special session of the next ICOHTEC symposium, in Katowice, Poland, from 22-27 July 2019.

Συνέδριο "The birth of inter-war central banks: building a new monetary order"
Διοργάνωση: Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2018.


Θέσεις Εργασίας

2 fully funded PhD positions, Rural and Environmental History Group, Wageningen University
1. PhD project on Intra-Asian Migration, 1800-2000. 2. PhD project on Food Trade in Sub-Saharan Africa, 1900-present. Deadline submission: 16.11.2018

Fixed term assistant professorships, Department of Business and Economic, University of Southern Denmark, Odense
The Department of Business and Economics, University of Southern Denmark in Odense, invites applications for one or more assistant professorship positions (fixed term) in the areas of economics, econometrics, health, and demography. The assistant professors will be attached to CPOP - The SDU Interdisciplinary Center on Population Dynamics and will be members of the Econometrics and Economic History Group at the Department of Business and Economics in the Faculty of the Social Sciences. 

Post-doc position in economic history/demography, Department of Economic History, Lund University
Lund University is inviting applications for a post-doc position in economic history/demography starting January 1, 2019 (or by agreement). The tenure is limited to two years. The researcher will be employed at the Department of Economic History and affiliated with the Centre for Economic Demography at the Lund University School of Economics and Management. Deadline submission: 15.11.2018


Νέες Εκδόσεις

Les conditions sanitaires des populations du passé. Environnements, maladies, prophylaxies et politiques publiques
Isabelle Séguy, Monica Ginnaio, Luc Buchet (eds.) (2018)
Les contributions réunies dans cet ouvrage explorent, à travers les territoires et les époques historiques et préhistoriques, quelques-unes des grandes thématiques actuellement abordées en histoire des maladies et de la santé. Les auteurs se sont attachés à décrire des maladies aujourd’hui disparues ou mal individualisées, car les médecins ne savaient pas, ne pouvaient pas, reconnaitre et porter un diagnostic sur certaines maladies infectieuses avant l’introduction de la médecine pasteurienne.

Άρθρα σε περιοδικά

Europeanisation under authoritarian rule: Greek business and the hoped-for transition to electoral politics, 1967–1974
Christos Tsakas (2018)
The article addresses the domestic impact of the freezing of the Greek association with the European Economic Community (EEC) on business–government relations during the colonels’ dictatorship in Greece (1967–1974). Focusing on the Federation of Greek Industries (SEV), the author argues that in the face of the Europeanisation of Greek industry, Greek business embarked upon a strategy prioritising liberalisation as a means towards rapprochement with the EEC. But this strategy was not part of a pro-democracy agenda.

www.hdoisto.gr | info@hdoisto.gr
Έκδοση WEB | Διαγραφή από τη λίστα