Νέα Σεμινάρια Σύνδεσμοι ΕΕΟΙ - ΗΔΟΙστο  
Newsletter 70 - Σεπτέμβριος 2021Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Συνέδριο "Επιστήμες και Τεχνολογία στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, 1821-2021", Αθήνα, 9-10 Σεπτεμβρίου 2021
Διοργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Mind the gap: dialogues between Social and Economic History, Research Seminar
October - December 2021 Research seminar that seeks to address and question the apparent divorce between Economic History and Social History through the discussion of a few key-texts.  

Pandemics and Society (PANSOC), Fall 2021, Zoom Seminars
Organization: Centre for Research on Pandemics and Society (PANSOC), Oslo Metropolitan University More info: Dr. Jessica Dimka (jessicad[at]oslomet.no)

CfP: Volume "Greece Reborn: Aspects of Modern Greece, 1821-2021"
The Balkan History Association is preparing a volume dedicated to modern Greece, its history, geopolitics, language, culture, and society. The volume will be published by Peter Lang (Series “South-East European History”). Authors are invited to submit their paper proposals with special emphasis on: aspects of the Greek Revolution of 1821; history, ideology, and politics of the modern Greek state in the 19th, 20th, and 21st centuries; historical and current geopolitics of Greece as a state actor in the wider region; international relations of Greece; linguistics and policies of the Greek language; cultural aspects of modern Greek society.


Συνέδρια

CfP "MERMAIDS. (En)Gendering Maritime Labour and Business Histories", 10-11 February 2022, University of Ljubljana, MSCA-IF Project 2019–WeCanIt, Online Conference
The aim of the conference is to highlight the modalities through which gender norms shaped or influenced labour market participation, and business and labour cultures in the maritime sector and wider industries and services in European port/emporium cities and maritime communities in Modern times (the nineteenth and twentieth centuries).

CfP: "FRESH", 24-25 November 2021, Department of Economic History, Lund University
On November 24-25 (Wednesday to Thursday) the Department of Economic History at Lund University, Sweden, will host a Frontier Research in Economics and Social History (FRESH) meeting. The goal of FRESH meetings is to gather researchers to present ongoing, especially early-stage, research in an environment especially focused on constructive feedback and support.


Θέσεις Εργασίας

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία (τέλη 18ου αι. - πρώτο μισό 20ού αι.)", Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής. Κωδικός θέσης: APP23310. Φορέας: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Σχολή: Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα/Ινστιτούτο: Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Γνωστικό αντικείμενο: Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία (τέλη 18ου αι. - πρώτο μισό 20ού αι.). Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 31/08/2021. Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 29/09/2021.


Νέες Εκδόσεις

Les outils de l’activité portuaire maritime en Europe méditerranéenne et atlantique (XVIIe-XXe siècle)
Bartolotti Fabien, Buti Gilbert, Daumalin Xavier & Raveux Olivier (dir.) (2021)
Ouvertes par nature sur l’extérieur, les économies des villes portuaires maritimes de l’Europe méditerranéenne et atlantique ont été les premières touchées par les mouvements successifs de la mondialisation au cours des époques moderne et contemporaine. Qu’il s’agisse de faire face à la concurrence ou de s’adapter aux bouleversements de la conjoncture, elles ne cessent d’évoluer au rythme des multiples recompositions de leurs environnements. Comment leurs acteurs s’organisent-ils pour mener leurs activités ? Comment gèrent-ils les crises et les dynamiques du commerce international ? Quelles sont les pratiques concrètes déterminant les réussites et les échecs d’une place ? Les économies portuaires maritimes ont-elles une capacité à se transformer plus facilement, plus rapidement ou plus radicalement que les autres ? Toutes ces questions sont autant de chantiers qui demandent à être travaillés et cet ouvrage entend apporter des éléments de réponse en focalisant l’attention sur un domaine particulier : les outils utilisés par les acteurs.

«Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…». Η συγκρότηση της αστικής τάξης στην επαρχία Πατρών κατά τον 19ο αιώνα
Κουτρουβίδης Στάθης (2021)
Τον 19ο αιώνα, η ελληνική οικονομία έζησε στον αστερισμό του ‘μαύρου χρυσού’, της Κορινθιακής σταφίδας. Ο νομός Αχαϊοήλιδος και η επαρχία Πατρών ειδικότερα, υπήρξαν επίκεντρα μιας πρωτόγνωρης και πολύπλευρης άνθισης, η οποία οφειλόταν κατεξοχήν στην καλλιέργεια αυτού του προϊόντος. Η νέα καλλιέργεια φέρνει μαζί της μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην τοπική κοινωνία και τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους. Η πόλη και η γύρω της επαρχία μετασχηματίζονται, και μαζί τους η κοινωνική διαστρωμάτωση· νέες μορφές εκμετάλλευσης της γης παρουσιάζονται, αναδεικνύοντας τη δυναμική προσώπων που προσπαθούν να εδραιώσουν την οικονομική και κοινωνική τους θέση και ευρωστία μέσα από μια πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου. Μια αστική τάξη με συμπαγή χαρακτηριστικά κάνει την εμφάνισή της. ‘Απέρατες καλλιεργήσιμες εκτάσεις,’ είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του νέου μοντέλου ανάπτυξης, την οποία αποπειράται να διερευνήσει και να σκιαγραφήσει το παρόν βιβλίο του Στάθη Κουτρουβίδη.

Ξενοκρατία. Οικονομία, Κοινωνία και Κράτος στα Επτάνησα (1815-1864)
Γκέκας Σάκης (2021)
Το βιβλίο αυτό δείχνει πώς οι σχέσεις κυριαρχίας στο Ιόνιο Κράτος καθορίστηκαν όχι μόνο από την αποικιοκρατική δύναμη των «ξένων» αλλά και από τη δράση των Επτανήσιων αστών. Το βιβλίο αναλύει τις πραγματικές διαστάσεις της «ξενοκρατίας», τους όρους με τους οποίους διαμορφώθηκαν οι σχέσεις εξουσίας, όπως την καθόρισε το αποικιακό καθεστώς της βρετανικής προστασίας και αναδεικνύει τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού που αποτελούσαν τα «Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων», εστιάζοντας στην αποικιοκρατική οικονομία και στην υψηλής ταξικής έντασης κοινωνία.

www.hdoisto.gr | info@hdoisto.gr
Έκδοση WEB | Διαγραφή από τη λίστα