Νέα Σεμινάρια Σύνδεσμοι ΕΕΟΙ - ΗΔΟΙστο  
Newsletter 40 - Φεβρουάριος 2019Σεμινάρια

5ο Σεμινάριο: Σοφία Λαΐου, "Οθωμανοί Έλληνες επιχειρηματίες στην Κωνσταντινούπολη, 1750-1821" 2018-2019
Λαΐου ΣοφίαΑνακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, Φεβρουάριος-Ιούνιος 2019
Τα Σεμινάρια της Ε.Ε.Ο.Ι. διεξάγονται ημέρα Δευτέρα, ώρα 17:00-19:00, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, ισόγειο, αίθουσα σεμιναρίων, στάση «ΕΙΕ»  ή μετρό «Ευαγγελισμός»).  H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.


Συνέδρια

CfP Workshop "Retailing and Community: The Social Dimensions of Commerce in Historical Perspective", 9 May 2019, University of Woverhampton
The Centre for the History of Retailing and Distribution ­invites submissions for a workshop that aims to explore the social, activist and communal aspects of retail from a historical perspective.

CfP "Global Value Chains in Modern Economic History", 2nd Bayreuth Economic History Seminar, University of Bayreuth, 12-14 June 2019
Global economic relations have changed fundamentally in the past decades. Yet, academic and public catchwords like “globalisation” can barely capture these changes that culminated in the disappearance of the colonial and imperial eras’ divide between resource exporting and finished goods exporting economies. This coincided with the rise of multinational corporations and increasing dominance of “intra-industry”-trade. 

CfP Congrès international d'histoire des entreprises en France, Paris, 11-13.9.2019
Organisation: Université Dauphine, Sorbonne Université , ESCP Europe Date limite pour les propositions de communications ou sessions : le 18 Février 2019


Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β»


Νέες Εκδόσεις

Commodity: The Global Commodity System in the 21st Century
Photis Lysandrou (2018)
The 21st century marks a watershed in the history of the human economic condition. Income and wealth inequalities are now greater than ever before – and their role in the global financial crisis is one of the burning issues of today.

Αναλογική εργασία, ψηφιακό κεφάλαιο. Ιστορία των τεχνολογιών υπολογισμού και αυτοματισμού στην ενέργεια και την επικοινωνία
Τέλης Τύμπας (2018)

Διατριβές

The Origins of Central Banking in Greece
Olga Christodoulaki (2015)
The establishment of a fully fledged central bank in Greece between May 1927 and May 1928 was a prerequisite for the country’s stabilisation programme prepared by the FinancialCommittee of the League of Nations. Prior to 1928, the National Bank of Greece had acted as a central bank whilst at the same time being by far the biggest and most powerful commercial bank in the country. Under pressure from the League, its governors faced the challenge of transforming it into a fully fledged central bank by shedding all business that was in the province of deposit and commercial banking. They chose instead for the Bank to retain its commercial activities and instead a new fully fledged central bank was established.

An anatomy of colonial states and fiscal regimes in Portuguese Africa : long-term transformations in Angola and Mozambique, 1850s-1970s
Kleoniki Alexopoulou (2018)
This thesis studies colonial state formation and transformations of fiscal regimes in Portuguese Mozambique and Angola, from the military occupation of the coastal regions during the 1850s-1880s to the era of independence granted, after a long war, in the 1960s-1970s. It focuses on three key questions.

Οι μεγαλοκτηματίες της Εύβοιας του 19ου αιώνα
Σάκης Δημητριάδης (2018)
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η ιστορία των μεγαλοκτηματιών της Εύβοιας για μια περίοδο ογδόντα ετών, από το 1830 έως το 1910 περίπου. Μολονότι στην Εύβοια, όπως και σε μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, την επαύριον της Ελληνικής Επανάστασης κυριαρχούσε το καθεστώς της μεγάλης γαιοκτησίας, για λόγους που σχετίζονται με τον τρόπο που οι περιοχές αυτές αποτέλεσαν μέρος του ελληνικού κράτους, μέχρι σήμερα τα μεγάλα κτήματα της Παλαιάς Ελλάδας και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας.

www.hdoisto.gr | info@hdoisto.gr
Έκδοση WEB | Διαγραφή από τη λίστα